Unia europejska

VOBITECH Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji technologicznej i produktowej w zakresie stolarki aluminiowej.
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji stolarki otworowej
o dużych powierzchniach przeszklenia, wysokim współczynniku izolacji termicznej oraz nowatorskiej funkcji otwierania.

Rezultatem wdrożenia innowacyjnej technologii będzie wytworzenie innowacji produktowych:

  • wielkogabarytowych drzwi przesuwnych,

  • konstrukcji ponadgabarytowych z wzmocnionymi narożnikami,

  • konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych.

Całkowita wartość projektu: 1 150 749,48 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 935 568,68 zł

Dofinansowanie projektu:  795 233,36 zł