Laboratorium

 

Laboratorium wzorcujące Vobitech Sp. z o.o. wykonuje profesjonalne wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie:

  • temperatury
  • ciśnienia
  • masy
  • siły i momentu siły
  • wielkości, długości i kąta
  • innych wielkości fizycznych chemicznych i elektrycznych      

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych. Dysponujemy wysokiej klasy zapleczem kontrolno-pomiarowym, które umożliwia wykonywanie pomiarów metodami krajowymi i międzynarodowymi.

Potwierdzeniem przeprowadzonego wzorcowania jest wydanie świadectwa wzorcowania, zgodnego z wytycznymi PCA.
Wzorcowanie przyrządów odbywa się zarówno w laboratorium, jak i w siedzibie Klienta oraz na wskazanych liniach przemysłowych.

Laboratorium wzorcujące Vobitech Sp. z o. o. zapewnia, że wszystkie realizowane usługi świadczone są w sposób bezstronny, niezależny i obiektywny. Kierownik laboratorium deklaruje poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zleconych usług.

Zapraszamy do współpracy