laboratorium - vobitech
Laboratorium wzorcujące.
Laboratorium wzorcujące VOBITECH wykonuje profesjonalne

wzorcowanie przyrządów pomiarowych

w zakresie:
- temperatury
- wielkości elektrycznych, fizycznych i chemicznych
- siły i momentu siły
- masy
- ciśnienia
- wielkości i długości
- kąta

Usługi

wzorcowania

świadczone są zgodnie z wymaganiami, określonymi w następujących dokumentach:
- norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne  kompetencje laboratoriów  wzorcujących i badawczych"
- norma PN-EN ISO 10012 "Systemy Zarządzania Pomiarami - Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego"
- dokument EA-4/02 "Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu"

Świadectwa wzorcowania
Potwierdzeniem przeprowadzonego wzorcowania, jest Świadectwo Wzorcowania, zgodne z wytycznymi PCA, którego zawartość merytoryczna odpowiada wymaganiom punktów:5.6.2.1.1, 5.10.2 i 5.10.4 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Doświadczenie
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych, również w jednostkach akredytowanych przez PCA. Dysponujemy wysokiej klasy zapleczem kontrolno-pomiarowym, które umożliwia wykonywanie pomiarów metodami krajowymi i międzynarodowymi.

Wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych odbywa się zarówno w siedzibie laboratorium, jak również na liniach przemysłowych, wskazanych przez Klienta. Na życzenie, udostępniamy recertyfikaty przyrządów kontrolnych oraz umożliwiamy wgląd w instrukcje techniczne. Kierownictwo firmy VOBITECH wyraża zgodę na audyty Klienta.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, w szczególności działające w branżach:
motoryzacyjnej, chemicznej, elektroenergetycznej, farmaceutycznej, spożywczej.