vobitech
Polityka jakości VOBITECH
VOBITECH Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi zarówno dla przemysłu, jednostek naukowo-badawczych, jak również dla Klientów indywidualnych, na rynku polskim i zagranicznym.

Realizowana misja oraz specyficzne wymagania Klienta są dla nas:
- ZOBOWIĄZANIEM
- WYZWANIEM
- WYZNACZNIKIEM DZIAŁANIA

Laboratorium wzorcujące działa zgodnie z obowiązującymi wymaganiami metrologicznymi, z zachowaniem obiektywności i bezstronności oraz z należytą ochroną poufnych informacji i praw własności Klientów.

Produkcja stolarki otworowej oparta jest na znajomości niezbędnych wymagań, aprobat technicznych oraz norm.

Oferta VOBITECH prezentuje najwyższy, światowy poziom techniczny i jakościowy.
Nadrzędnym celem firmy jest:
- ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności poprzez nadzór nad Systemem Zarządzania i podnoszenie kwalifikacji pracowników
- ciągłe doskonalenie jakości usług poprzez odpowiednio przemyślane inwestycje i analizę uwag Klienta

Przy ocenie działalności VOBITECH, na pierwszym miejscu stawiana jest satysfakcja Klienta.
Jakość usług i metody pracy są nieustannie udoskonalane na wszystkich stanowiskach i szczeblach zarządzania.